Jäseneksi

Seuraan voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on osallistunut seuran kahteen jyrytettyyn vuosinäyttelyyn. Toinen näyttelyistä voidaan korvata muilla taiteellisilla ansioilla. Ansioiksi voidaan katsoa, jos henkilö on saanut tunnustusta teoksillaan, osallistunut muualla merkittäviin näyttelyihin tai jos ansioluettelon katsotaan sisältävän riittävät perusteet jäsenyydelle.

Henkilön tulee olla keuruulainen tai multialainen. Hallituksella on mahdollisuus perustellusti ottaa jäseniä myös muualta, mikäli hallituksen päätös on yksimielinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäseneksi seura voi kutsua kuvataiteen hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön, jos ¾ seuran kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sitä. Kunniajäsenet ovat ainaisjäseniä ja vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Seuran hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä seuralle kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Syyskokous päättää varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden hallituksen esityksen pohjalta. Jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruiseksi eri jäsenryhmille.

Vuonna 2020 jäsenmaksu on 30,00 €, alle 25-vuotiailta 10,00 €. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 10,00 €.